Vele logistiek dienstverleners die als fiscaal vertegenwoordiger voor de BTW optreden, hebben geen passende applicatie beschikbaar om de vereiste administratie in vast te leggen zoals die vereist zijn in Art. 31 en 31a van de Uitvoeringsbeschikking Wet OB. Vaak wordt er gewerkt met Excel sheets of douanesoftware waar alleen de douane aangifte vastgelegd kan worden. Met name als er sprake is van opslag, EU verwervingen of meervoudige leveringen schieten systemen tekort.

Door de BTW administratie in een systeem vast te leggen wordt er structuur aangebracht in de administratie, het overzicht komt terug en er komen mogelijkheden beschikbaar om actief te gaan werken aan verlaging van het BTW risico op opvolledige of onjuiste dossiers.

Wij bieden één oplossing voor de BTW administratie van de fiscaal vertegenwoordiger de Barendregt VAT Compliance Tool

Dit is een database in MS Access waarin de volledige BTW administratie gevoerd kan worden. Inclusief mogelijkheid van inlezen externe gegevens. Een uitgebreide applicatie die draait op uw eigen server met daarin: 

  • Vergunning(en) / machtigingen en contracten administratie
  • BTW administratie voor meerdere vergunningen BFV en/of AFV 
  • Inlees mogelijkheid van AGS / WMS / factuur gegevens
  • Administratie van 1-op1 / Inbound / Outbound transacties
  • BTW nummer controle tool in EU VIES database met controle history
  • Uitgebreide rappportage mogelijkheden, waaronder een verwervingsbrief
  • Monitoring drempelbedrage afstandsverkopen
  • ICP / BTW / Intrastat aangifte bestanden

Deze applicatie is gebouwd door Barendregt Compliance. U moet zelf serverruimte en een licentie voor MS Access 2010 of hoger verzorgen. Het is ook mogelijk de database in een MS SQL omgeving (in combinatie met MS Access) te laten draaien.