Barendregt Compliance verzorgt "in-company" opleidingen / trainingen / workshops.

De medewerkers van verschillende disciplines in uw bedrijf worden in de vorm van een workshop opgeleid tot fiscaal vertegenwoordiger. Omdat het om een "in-company" opleiding gaat, kan deze naar uw wensen worden aangepast. De workshop is praktijkgericht, interactief en bestaat uit 2 of 3 sessies, afhankelijk van de door u gewenste onderwerpen en diepgang.

Vanaf 2021 is het ook mogelijk om een zelfstudie fiscale vertegenwoordiging te volgen. Via een e-Learning tool kan de cursist een volledig lesprogramma volgen. De eerst module is een awareness training fiscale vertegenwoordiging. Dit is een beginnersopleiding, voor iedereen die (direct of zijdelings) met fiscale vertegenwwordiging te maken heeft.

Opvolgend komen er verdiepingsmodules over o.a. de artikel 23 verlegging bij invoer, de quick fixes 2020, de aangifte praktijk, het btw-entrepot.