Barendregt Compliance kan ook een uitgebreide training over fiscale vertegenwoordiging verzorgen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Juridisch kader BTW wet- en regelgeving
 • Werking van BTW systeem & intracommunautaire transacties
 • Buitenlandse ondernemer
 • Fiscale vertegenwoordiging
 • Verschillen met Douane vertegenwoordiging
 • Machtigingen / Contracten
 • Zekerheid stellen / Contra bankgarantie
 • Implementatie Fiscale Vertegenwoordiging
 • BTW bij invoer van buiten de EU
 • Verwervingen in EU of NL
 • BTW bij leveringen EU / NL / EXPORT / ABC transacties
 • Carrouselfraude
 • Afstandsverkopen (verkopen aan particulieren in de EU)
 • Retour leveringen
 • Gratis leveringen / Garantieleveringen
 • Praktijkvoorbeelden
 • Administratieve systemen
 • FV bij opslag en distributie
 • Dossieropbouw
 • Factuurvereisten
 • Aantonen juiste toepassing van het 0% tarief
 • Interne procedures
 • Aangifte BTW, listing ICP en Intrastat
 • BTW actualiteiten
 • 2020 Quick Fixes