Quick Fixes 2020

Vanaf 1 januari 2020 wordt in de hele EU een verbeterde versie van de btw regelgeving van toepassing. Er worden nieuwe regels van kracht bij de EU levering van goederen.

Met deze nieuwe regels wordt geprobeerd fraude te voorkomen en worden regels geharmoniseerd. Er zijn 4 belangrijke aanpassingen, die ook van toepassing zijn op EU leveringen door fiscale vertegenwoordigers:

  • materiele verplichting om btw-nummers van afnemers te contoleren
  • dubbele bewijslast op het vervoer bij EU leveringen
  • verduidelijking van regelgeving bij ABC transacties
  • harmonisatie van regels bij afroepvooraad in ander EU landen

Wilt u bijgepraat worden?  Neem dan contact met ons op.

1-10-2019 14:24